• szocpol igénylés

  online

SZOCPOL (CSOK) KALKULÁTOR

Vannak gyermekei?Ön házas?

Ön, vagy kedves férje/felesége 40 év alatti?

Ön sajnos nem jogosult a támogatás igénylésére!

Meglévő/Tervezett gyermekei száma(összesen):

Vásárolandó/Építendő/Bővítendő lakás mérete:

Használt lakás vásárlására vagy bővítésére felhasználható összege:

Új lakás építésére, vagy vásárlására felhasználható összege:
- Legalább 40 m2-t elérő lakás vagy 70 m2-t elérő családi ház -

Mekkora összegre lenne szüksége a vásárláshoz/bővítéshez/építéshez?

Érdekli az, hogyan tudja ezt az összeget a piacon elérhető legjobb feltételekkel igényelni a maximálisan nyújtható állami támogatások mellett?

Gyakran ismételt kérdések

 • Milyen feltételeknek kell megfelelni a CSOK igénylésekor?

  • A használt ingatlant értékesítő eladó nem lehet a vevő élettársa vagy közeli hozzátartozója
  • Minimum 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell, hogy igazoljon az igénylő (legfeljebb 15 nap megszakítással), melyet az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) ad ki
  • A CSOK igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie
  • Amennyiben az igénylő rendelkezik ingatlantulajdonnal, az kizárhatja a CSOK igénybevételét (néhány kivételtől eltekintve, lásd később)
  • Ha valaki 5 éven belül adott el lakóingatlant, annak vételárát az újonnan vásárolt lakás vagy családi ház vételárába bele kell raknia, vagyis nem vehet olcsóbb ingatlant a CSOK igénybevételekor
 • Milyen feltételeknek kell megfelelnie az ingatlannak?

  • Új lakóingatlan építése esetén az ÁFA nélkül, új lakóingatlan vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, az ingatlan teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó bekerülési költség/vételár nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ft-ot.
  • Az épített vagy vásárolt új lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú.
  • A lakóingatlan hasznos alapterülete 2 gyermek esetén legalább 60 m2, 3 gyermek esetén legalább 70 m2, 4 vagy több gyermek esetén legalább 80 m2, de nem haladja meg a 160 m2-t.
  • A szocpol igénybevételével épített vagy vásárolt lakóingatlanban az igénylőknek/támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Élettársak és házastársak esetén a lakóingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Rajtuk kívül csak az általuk eltartott gyermek(ek) szerezhet(nek) tulajdonjogot.
  • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekeiknek valamint az együttköltöző családtagoknak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs.
  • Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát – mely bizonyos tételekkel csökkenthető – a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni. Ezek a tételek a következők:
   • az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás,
   • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege,
   • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege,
   • a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára,
   • a szocpollal vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-a, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
   • olyan 2009. július 1-jét követően kiállított számla vagy szerződés alapján kifizetett összeg, melyet az igénylő a meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg
  • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
  • A támogatott személy – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
  • Az állami vám- és adóhatóságnál nincsen nyilvántartott köztartozása.
  • Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételárról, építkezés esetén a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-áról saját névre szóló számlát kell bemutatni.
 • Igénybe vehető-e többször a támogatás egy gyerek után?

  • A szocpol ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek. Ha vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (lakásépítési támogatás, lakásépítési/vásárlási kedvezmény) igénybevételével korábban már lakáscél megvalósult, és ezt követően a támogatottaknak a támogatást valamilyen okból vissza kellett fizetniük, akkor e támogatás alapjául szolgáló gyermekre újból a lakásépítési támogatás nem vehető igénybe.
 • Még nincs gyerekünk, de szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot. Lehetséges?

  • A meglévő gyermekek számától függetlenül, maximum 2 gyermeket vállalhatnak azok a támogatott személyek, akik házasok és egyikük életkora sem haladja meg a megelőlegező szocpolkérelem benyújtásakor a 40. életévet.
 • Ki minősül gyermeknek?

  • Az igénylő által eltartott vér szerinti, örökbefogadott, vagy gyámság alapján nevelésbe vett gyermek, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 16. életévét már betöltött gyermek is a támogatott személy eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Hogyan kell kiszámolni a teljes nettó alapterületet?

  • A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Ebbe a gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete nem számít bele.
  • A hasznos alapterület nagysága a CSOK összegének meghatározásánál játszik szerepet.
 • Mely használt lakásokra jár a támogatás?

  • Legalább komfortos
  • „C” kategóriánál kedvezőtlenebb energetikai minősítésű egylakásos lakóépület vásárlása esetén csak akkor igényelhető a támogatás, ha az illetékes építési hatóság 30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolja, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.
  • Vételára nem haladja meg a 350.000 Ft/m2-t
 • Mennyiért vehetek maximum lakást/házat a CSOK segítségével?

  • Közép-Magyarország területi egysége esetén:
   • Budapesten 35 millió forint
   • városokban 28 millió forint
   • egyéb településeken 23 millió forint
  • Dunántúl területi egysége esetén:
   • megyeszékhelyeken 28 millió forint
   • városokban 23 millió forint
   • egyéb településeken 18 millió forint
  • Alföld és Észak területi egysége esetén:
   • megyeszékhelyeken 25 millió forint
   • városokban 19 millió forint
   • egyéb településeken 16 millió forint.
 • Ki minősül gyermeknek CSOK esetén?

  • magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
  • az igénylő eltartottja után, aki
  • a 16. életévét még nem töltötte be,
  • a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
  • a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Kik igényelhetik a támogatást?

  • CSOK igénybevételére házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek.
 • Igényelhető-e a CSOK később született gyermek(ek) után?

  • Később született gyermek után – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül – akkor vehető igénybe a támogatás, ha e kedvezményt a támogatott személy korábban született gyermeke után is megkapta. A támogatás lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítható. Összege gyermekenként 400.000 Ft.
 • Korábban vásárolt lakás esetén is igényelhető a támogatás?

  • A CSOK az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül igényelhető. Ha ezen időszak alatt az igénylő nem él a támogatás igénylésének lehetőségével, akkor a határidő lejárata után már nem tarthat rá igényt.
 • Mit jelent az, hogy komfortos a lakás?

  • Komfortos az a lakás, amely legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával) rendelkezik.
 • Milyen számlakötelezettségek lehetnek a kedvezmény igénybevétele esetén?

  • Építési munkák esetén a támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelintézet felé a bekerülési költség legalább 70 %-ról, vagy ha az igénybevett állami támogatás teljes összege ennél magasabb, akkor az ennek összegéről szóló szolgáltatás nyújtó, illetve termékértesítésről szóló kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat a szabályoknak megfelelően benyújtja.
  • Amennyiben új lakás vásárlásáról van szó, akkor a teljes vételárról igazolást kell adni, amely a szerződésben is szerepel.
 • Mi számít alacsony fogyasztásnak?

  • Alacsony fogyasztású a magyar törvényhozók szerint az a ház, ami 25 kWh/m2 év fűtési energiával megelégszik.
  • Ezt ha lefordítjuk átlagember számára érthetően, akkor azt jelenti, hogy egy 100 négyzetméteres ház nem fogyaszthat el évente 100 x 25KW/h-nál több energiát, azaz maximum 2500 KW/h / év energia mennyiséget.
 • Mi számít bővítésnek?

  • A lakás hasznos alapterületének egy szobával történő növelését jelenti, amely történhet hozzáépítéssel, de a tetőtér beépítésével is.
  • A bővítés további feltétele az, hogy a lakás eleve komfortos legyen, vagy pedig a bővítéssel azzá váljon, továbbá, hogy az, aki a vissza nem térítendő családok otthonteremtési kedvezményét igényli - és a további jogosultak, például a gyermekek is - a bővíteni kívánt lakásban éljenek.
 • Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

  • A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek vagy a támogatottnak minimum 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A lakásban a támogatott személyen kívül csak az általuk eltratott gyermek szerezhet tulajdont. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.
 • Megörököltem a nagyszüleim után egy régi családi ház 50%-át. Igénybe tudom venni a CSOK-ot?

  • A családok otthonteremtési kedvezményét az a természetes személy veheti igénybe, akinek saját magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak, lakástulajdona, állandó használati joga nincs, illetve ezek ingatlan nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs. Kivételt képez: lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás és lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt ingatlan. A kedvezményt igénybe veheti továbbá az is, akinek saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett

Referenciáink

 • Torbán Lászlót kb 3-4 hónappal ezelőtt ismertem meg! Egy nagy volumenű beruházási lehetőséggel keresett meg, mely tetszésemet elnyerte. A projekt lebonyolítása alatt végig segített, telefonon rögtön elérhető. Továbbá számos körülményes iratbeszerzési folyamatban személyesen is részt vett, sőt amit tudott, ő maga intézett el. Humorjával, jókedvével és pozitív hozzáállásával segített átlendülni a nehézségeken, baráti támogatására bármikor számíthattam. Az időpont egyeztetésben maximálisan alkalmazkodó volt. A problémásabb ügyfeleket kellő higgadtsággal, tisztelettel és türelemmel kezeli. Mindemellett megfelelő szakmai tudással is rendelkezik, segít a bonyolult megfogalmazású szakmai papírok útvesztőjében eligazodni, a számunkra mindig legkedvezőbb és leg hasznos abb opciót kiválasztani. Összefoglalva jobb emberhez nem is fordulhattunk volna! Le a kalappal!
  J. Réka (Kiskőrös)

 • Segítőkész, mindent lehetőséget megnéz hogy segítsen a "CSOK"-kal kapcsolatban. Akár lakás vásárlással vagy bővítéssel, akár felújítással kapcsolatban. Csak elismerően tudok nyilatkozni róla!
  S. Tamás (Lakitelek)

 • Az egyeztetett időpontra pontosan érkezett. Nagyon felkészült volt, mindenről pontos tájékoztatást kaptunk. Sok kérdést feltettünk. Mindenre érthető, pontos, megfelelő választ kaptunk. Minden papírt pontosan elintézett. Minden rendben volt vele. Csak ajánlani tudjuk mindenkinek!
  P. Márti (Tiszaalpár)

 • Lászlónak ajánlásból kaptam meg az elérhetőségét, egy olyan ügyben kerestem fel, amiről én már régen lemondtam. Ő nem csak hogy segített lelket önteni belém, hanem kőkemény kitartással végig is vitte az ügyünket. Nem győzök eleget hálálkodni neki. 10 évnyi munkát mentett meg!
  N. Sándor (Kiskőrös)

 • Őszintén szólva először szkeptikus voltam Torbán úrral kapcsolatban, úgy gondoltam hogy ő is csak egy "bankos" a sok közül. De nagyon kellemeset csalódtam. Ahelyett hogy ránk tukmált volna valami rossz megoldást, inkább többször átnézte, átszámolta, és kidolgozta a számunkra legjobbat. Megszámolni se tudom mennyi pénzt és utánajárást spórolt meg nekünk. Köszönjük! Mindenkinek csak őt ajánljuk!
  H. Nándor (Kiskunhalas)

 • A megbeszélt időpontra pontosan érkezett. Első látásra is szimpatikus volt. Nagyon felkészült és határozott. Sok kérdésünk ellenére is türelmesen tájékoztatott mindennel kapcsolatban. Olyan lehetőségekre is felhívta a figyelmünket, amiről nem is gondoltuk volna hogy számunkra mennyire kedvező. Szerződésmegkötés óta is szívesen áll rendelkezésünkre, nagyon együttműködő és készséges.
  M. Lejla (Tiszaalpár)

Kapcsolat

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Központi e-mail címunk: info@szocpoligenyles.hu

Szakértőnk:

Torbán László

Torbán László - Otthonteremtési Szakreferens

Telefonszám: 06 70 369 69 75

E-mail: torban.laszlo@szocpoligenyles.hu